Dokumenty
STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU 2018

Statut Przedszkola Publicznego w Połańcu stan na 01.01.2018r. 

 
Ogłoszenie Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Polańcu Filia Nr 1  ul. Żapniowska 1 

w roku szkolnym 2016/ 17 w wysokości 50zł –

można wpłacać w dwóch ratach po 25 zł na konto Rady Rodziców

Nr konta 08 94250008 0000 0563 2004 0003

 
Informacja o sposobie i terminach płatności

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu

28942500080000580320000002

Wszelkie informacje o wysokości opłat można otrzymać w sekretariacie oraz drogą e- mailową na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Prosimy rodziców o podawanie adresu e-mail na oświadczeniach dostępnych w sekretariacie. Ze względu na ochronę danych osobowych informację o wysokości
opłat poszczególnych dzieci nie będą udzielane telefonicznie.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej, wyszczególnienie miesiąca należności, kwotę opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz kwotę za żywienie.

Wpłaty za świadczenia przedszkola należy dokonywać do 15 każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc.

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

 

Pełna wersja rozporządzenia TUTAJ.

 

 
Nowa podstawa programowa

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (poz. 895)

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

więcej
 
Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO   W  POŁAŃCU

Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 2/2014/15 Rady PedagogicznejPrzedszkola Publicznego w Połańcu z dnia 28 sierpień 2015 roku u

.

więcej
 
RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU NA ROK 2017/2018

RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU NA ROK 2017/2018

 
Regulamin opłat za przedszkole

                                                                                  Załącznik do zarządzenia  Nr     /2010

                                                                                  Burmistrza Miasta i Gminy  Połaniec

                                                                                  z  dnia 01 lutego 2010 roku

 

Regulamin  wnoszenia  przez  Rodziców  opłat   za dzieci uczęszczające  do  przedszkoli  funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

więcej
 
Regulamin przyjęć do przedszkola

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Połańcu na rok szkolny 2015/2016 

więcej