Rozporządzenie Ministra Zdrowia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

 

Pełna wersja rozporządzenia TUTAJ.