Kącik dla rodziców
INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Kontakty do instytucji, do których można zgłaszać się o wsparcie w sytuacjach wymagających

pomocy psychologiczno– pedagogicznej i wychowawczej.

 

 • Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Staszowie Filia w Połańcu ul. Ruszczańska 23 28-230 Połaniec
  godziny pracy 700 – 1700
 • Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Staszowie ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów godziny pracy 700 – 1800
 • Interwencja kryzysowa - Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach tel. 413676788
 • Telefon zaufania 19513
 
Szachy wpływają nie tylko na rozwój intelektu dziecka...

Szachy kształtują także osobowości dzieci!

Do cech, które wspiera gra w szachy, zaliczyć należy:

więcej
 
7 powodów, dlaczego gra w szachy jest genialna

Gra w szachy to długa historia, a początki samej gry nie są do końca ustalone. Różni badacze podają różne miejsca i historie. Najprawdopodobniej pochodzi z Indii, z V – VI wieku n.e. Współczesne zasady dopracowywane były najpewniej w Persji. „Szach mat” oznacza w tym języku „król jest martwy”. W Polsce wzmianki ma temat szachów odnajdujemy od czasów Bolesława Krzywoustego.

Znalezione obrazy dla zapytania szachy

więcej
 
Cała Polska czyta dzieciom - Złota lista książek!

Przedstawiamy Państwu listę 100 książek, które warto przeczytać dzieciom! 

 

alt

 

 

Kliknij w poniższy link a zobaczysz gotową listę do wydruku cool

http://calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/zlota_lista/Z%C5%82ota%20Lista%20%2B%20lista%20dla%

20rodzic%C3%B3w%20%20-%20marzec.pdf

 
Zaburzenia integracji sensorycznej

Objawy zaburzeń (dysfunkcji) integracji sensorycznej

Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami. Pojawiają się one, gdy układ nerwowy niewłaściwie organizuje bodźce zmysłowe. Dysfunkcje nie są związane z uszkodzeniem narządów zmysłów, np. z niedosłuchem czy krótkowzrocznością. Oczywiście, jeśli istnieją obawy dotyczące sprawności poszczególnych analizatorów, niezbędna jest konsultacja lekarska. Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego. Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się: 

 1. wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce,
 2. niewłaściwym poziomem uwagi,
 3. obniżonym poziomem koordynacji ruchowej,
 4. opóźnionym rozwojem mowy,
 5. nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej,
 6. trudnościami w zachowaniu. 
Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.
Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. 

więcej
 
Mutyzm wybiórczy

Czym jest mutyzm wybiórczy?

 

To pytanie zaprząta umysły rodziców zaniepokojonych tym, że ich dziecko nie mówi poza domem np. nie mówi w przedszkolu lub szkole. Taki problem może nasuwać podejrzenie mutyzmu wybiórczego(selektywnego).

więcej
 
Gdy moje dziecko idzie pierwszy raz do przedszkola. Co robic, a czego nie robić?

OTO KILKA RAD NIE TYLKO DLA POCZĄTKUJĄCYCH RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓWsmiley

więcej
 
DLA RODZICÓW o samodzielności dziecka w przedszkolu i okresie wczesnoszkolnym

Pomoż mi to zrobić samemu...

M. Montessori

więcej
 
Metody pomocne w zachęcaniu dziecka do samodzielności