O placówce

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1 jest zlokalizowane przy   ul. Żapniowskiej 1. Jest to duża placówka, w której obecnie znajduje się pięć grup przedszkolnych. Estetyka pomieszczeń oraz otoczenia sprzyja działaniom dydaktyczno-wychowawczym. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Przedszkolny plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do radosnej, bezpiecznej zabawy.

 

Przedszkole stawia sobie cele oraz realizuje je zgodnie ze wskazówkami zawartymi w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego indywidualnego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci maja możliwość zdobywania wiedzy, odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań oraz talentów, uczą się samodzielności w działaniu i myśleniu, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych kształcących postawę do podjęcia obowiązków szkolnych.

Obok podstawy programowej przedszkole promuje zdrowy styl życia oraz realizuje zagadnienia związane z ekologią i szeroko pojętą ochroną środowiska.

Osiągnięciem placówki jest m.in. uzyskanie Zielonego Certyfikatu za program działań mających na celu wdrażanie dzieci od najmłodszych lat do czynnej aktywności na rzecz ochrony naturalnego środowiska oraz za realizacje działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak powiedział Bernard Clairvaux  „Większa mądrość znajduje się w przyrodzie niż w książkach”. Tak więc nauczyciele i cały personel tej placówki starają się w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych w szeroki sposób przybliżyć dzieciom, jak również najbliższemu środowisku społecznemu tematykę ekologiczną i ochronę środowiska.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby  i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.