Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY – Switek Agnieszka

ZASTĘPCA – Jaworska Katarzyna

SKARBNIK – Piekielniak Agata

SEKRETARZ – Judyta Kolasa - Brudnicka

CZŁONEK – Bielat Izabela

CZŁONEK - Suchorowska Ewelina