Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

PRZEWODNICZĄCY – Switek Agnieszka

ZASTĘPCA – Anioł-Guzik Julita

SKARBNIK – Koza Agata

SEKRETARZ – Bielat Izabela

CZŁONEK – Marzec Edyta

CZŁONEK - Markowska-Warzecha Iwona