Informacje dla rodziców składających WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
28.02.2018

W związku z rozpoczęciem  od 1 września 2018r. edukacji przedszkolnej Państwa dziecka i w trosce o jak najlepszą jego adaptację w naszych placówkach zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału

w Programie adaptacyjnym „Mój pierwszy dzień w przedszkolu”.

 

W ramach jego realizacji proponujemy:

 

1) 22 maja 2018r.godz. 1600 w Przedszkolu Publicznym w Połańcu ul. Madalińskiego 1, odbędą się warsztaty wspierające dla rodziców w ramach „Szkoły dla rodziców”.

 

2) Dni otwarte przedszkola 21-23. V. 2018r. – w tych dniach można zwiedzać placówki, uzyskać wszystkie informacje od dyrektora i nauczycieli na temat funkcjonowania przedszkola.

Zajęcia otwarte dla nowych przedszkolaków w godzinach 930 – 1030:

21.05.2018r. Przedszkola Publiczne w Połańcu ul. Madalińskiego 1

22.05.2018r.Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1 ul. Żapniowska 1

23.05.2018r.Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 2 ul. Kościelna 9

w czasie zajęć otwartych rodzicom proponujemy spotkanie z panią psycholog, pedagog i logopedą, które przekażą informacje rodzicom na temat „Jak ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu".

 

3) Zapraszamy rodziców i przyszłych przedszkolaków do wzięcia udziału w Festynie Rodzinnym 14 czerwca 2018r. o godz. 1630 „Mamo, Tato pobaw się ze mną” – boiska przy Przedszkolu Publicznym w Połańcu Filia Nr 1.

 

4) 31.08.2018r.„Witaj przedszkole” – dzień otwarty dla dzieci i rodziców godz. 1000 – 1030 we wszystkich placówkach przedszkolnych - zapoznanie z przedszkolem i personelem