Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia

RANEK

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

600- 800

120 min.

Zabawy tematyczne, dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, prace stymulacyjne, użyteczne.

800-815

15 min.

Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych. Czynności samoobsługowe.

815-845

30 min.

Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole.

845-900

15 min.

Zabawy indywidualne i w grupach zgodne z zainteresowaniami dzieci.

                                                 ZAJĘCIA ZASADNICZE

900-930

30 min.

Zabawy dowolne wg zainteresowań (przy niewielkim udziale nauczyciela), korzystanie z gier i układanek stolikowych, zabawy konstrukcyjne, prace porządkowe w sali.

930-1000

30 min.

I Zajęcia dydaktyczne z całą grupą prowadzone wg planów miesięcznych opracowanych przez nauczycieli dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową.

1000-1015

15 min.

Zabawy ruchowe.

1015-1045

30 min.

II Zajęcia dydaktyczne z całą grupą prowadzone wg planów miesięcznych opracowanych przez nauczycieli dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową.

1045-1055

10 min.

Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze. Ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy- zachowanie kolejności zakładania odzieży.

1055-1125

30 min.

Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na placu przedszkolnym. Zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie (w przypadku pogody niesprzyjającej pobytowi na podwórku – zabawy ruchowe w sali zajęć, w sali gimnastycznej).

1125-1135

10 min.

Wdrażanie do samodzielności w szatni, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

1135-1200

25min.

Obiad. Praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem. Zwrócenie uwagi na prawidłowe żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw. Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

1200-1215

15 min.

Relaksacja. Poobiedni odpoczynek. Oglądanie/słuchanie bajek, literatury dziecięcej, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy wg inicjatywy dzieci.

1215-1225

10 min.

Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze. Ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy- zachowanie kolejności zakładania odzieży.

1225-1255

30 min.

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, tematyczne w kącikach zainteresowań. Utrwalanie piosenek i wierszy. Zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna. Ćwiczenia artykulacyjne itp.

1255-1325

30 min.

Zabawy na świeżym  powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa ( w przypadku niepogody zabawy ruchowe na sali).

1325-1340

15 min.

Zabawy ruchowe

1340-1345

5 min.

Przygotowanie do podwieczorku. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych. Czynności samoobsługowe. Pomoc w nakrywaniu do posiłku.

1345-1400

15 min.

Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole.

                                                 ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

1400-1600

120 min.

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela (czynności opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe).

Zabawy - stworzenie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna lub z małym zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco -kompensacyjnym i wychowawczym.

Prace porządkowe.