RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU NA ROK 2017/2018