Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO   W  POŁAŃCU

Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 2/2014/15 Rady PedagogicznejPrzedszkola Publicznego w Połańcu z dnia 28 sierpień 2015 roku  

 

 

Statut Przedszkola Publicznego w Połańcu