Informacja o sposobie i terminach płatności

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłączniebezpośrednio na konto bankowe:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu

28942500080000580320000002

Wszelkie informacje o wysokości opłat można otrzymać w sekretariacie oraz drogą e-mailową na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Prosimy rodziców o podawanie adresu e-mail na oświadczeniach dostępnych w sekretariacie.Ze względu na ochronę danych osobowych informację o wysokości
opłat poszczególnych dzieci nie będą udzielane telefonicznie.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej, wyszczególnienie miesiąca należności, kwotę opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz kwotę za żywienie.

Wpłaty za świadczenia przedszkola należy dokonywać do 15 każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc.