Ogłoszenie Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Polańcu ul. Madalińskiego 1

w roku szkolnym 2018/ 19 w wysokości 50zł –

można wpłacać w dwóch ratach po 25 zł na konto Rady Rodziców

 

w Banku Spółdzielczym: Nr konta 60 9425 0008 0085 7095 2004 0001