Galeria zdjęć
X Międzywojewódzkim Festiwalu Piosenki Integracyjnej pt. „Radosne muzykowanie”