Dnia 16 października w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste

Święto Edukacji Narodowej, znane powszechnie jako Dzień Nauczyciela.

alt

Uroczystość tą rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Kaniszewska cytatem Barbary Cage: „Nauczyciel odmienia życie każdego dziecka, całych rodzin jak i przyszłość wszystkich”. Swym przemówieniem Pani Dyrektor podkreśliła jak ważna i odpowiedzialna jest rola nauczyciela wychowana przedszkolnego, i jak ważną misję mamy do spełnienia, alby otworzyć przed najmłodszymi drzwi do świata zabawy, nauki i rozwoju. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz gminnych Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo, Skarbnik Gminy – Małgorzata Żugaj oraz Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty i Wychowania – Jadwiga Krala składając wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi podziękowania za codzienny trud i poświęcenie jakie wkładają w swoją pracę, życząc dalszych sukcesów, radości oraz dalszych owocnych osiągnięć w pracy zawodowej.

Dzień ten jest okazją do nagradzania wyróżnionych nauczycieli i pracowników obsługi, dlatego po przemówieniach zebranych gości Pan Burmistrz Jacek Tarnowski na wstępie pogratulował i podziękował Pani Dyrektor Annie Kaniszewskiej za otrzymaną nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pani Wicedyrektor Jadwidze Dąbrowskiej za Srebrny Krzyż Zasługi, oraz Pani Joannie Sałagaj za Brązowy Krzyż Zasługi, którymi zostały panie odznaczone. Dalszą częścią uroczystości było wręczenie nagród Burmistrza oraz nagród Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi za wkład jaki niosą w swoją codzienną pracę. Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze.