Ogłoszenie
11.09.2019

1)  Składka na RADĘ RODZICÓW w roku szkolnym 2019/20                                               w wysokości 50 zł

 

- można wpłacać w dwóch ratach po 25 zł

 I rata 25 zł do 30 listopada

II rata 25 zł do 30 stycznia

 

na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym:

 Nr konta 08 94250008 0000 0563 2004 0003

 

-  w sekretariacie przedszkola Filia nr 1.

 

 

2)  Składka na UBEZPIECZENIE w roku szkolnym 2019/20

wynosi 29 zł

- kwotę będą przyjmować wychowawcy w poszczególnych grupach

do 08.10.2019r.

 

 

3)  Prosimy o przyniesienie dla każdego dziecka:

- 1 teczkę formatu A4

- 1 kolorowankę.