Szachy wpływają nie tylko na rozwój intelektu dziecka...

Szachy kształtują także osobowości dzieci!

Do cech, które wspiera gra w szachy, zaliczyć należy:

 

– cierpliwość – dziecko musi poczekać na od powiedź przeciwnika, zanim wykona kolejne posunięcie,

– dążenie do określonego celu – dziecko dąży do wygrania poprzez zamatowanie króla przeciwnika, jednocześnie realizując cele szczegółowe, pomocne w realizacji celu głównego,

– przestrzeganie zasad fair play – w szachach nie ma miejsca na oszukiwanie przeciwnika,

– pewność siebie – każde zwycięstwo uzyskane dzięki zdolnościom intelektualnym podbudowuje ego dziecka,

– umiejętność akceptacji porażek – dziecko uczy się radzenia sobie z emocjami związanymi    z porażką,

-umiejętność rozwiązywania problemów – dzięki intelektowi dziecko może wybrać drogę, dzięki której poprawi swoją pozycję na szachownicy,

– umiejętność działania pod presją czasu – gra w szachy często odbywa się na czas, w ciągu którego trzeba przeprowadzić całą partię, dlatego dziecko musi dobrze rozdysponować czas na rozgrywkę, a do tego starać się podejmować trafne decyzje,

– odpowiedzialność za swoje działania – każde posunięcie ma w szachach konsekwencje, dziecko podejmując wybór na szachownicy, bierze na siebie odpowiedzialność,

– systematyczność – tak jak w każdej dyscyplinie sportu czy dziedzinie nauki, tylko systematyczność daje określone wyniki. Dzięki systematyczności, której dziecko uczy się, jest w stanie częściej wygrywać z przeciwnikami.

A jak wygląda droga życiowa dzieci grających od najmłodszych lat w szachy? Z reguły dzieci takie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce na wszystkich etapach edukacji. Są to studenci państwowych szkół wyższych, nierzadko studiujący za granicą, bądź też co najmniej na dwóch kierunkach studiów. Naturalne jest, że wiele z tych osób kontynuuje studia na poziomie doktoranckim z takich dziedzin jak fizyka, matematyka czy informatyka.

Co sprawia, że szachiści osiągają lepsze wyniki w nauce? Zapewne ćwiczenie pamięci             i koncentracji podczas gry, kiedy trzeba zapamiętać na przód ruchy, które się planuje               i przewidzieć reakcję przeciwnika.

Oczywiście pozytywny wpływ gry w szachy nie kończy się na osiągnięciach szkolnych. Dorośli, mający za sobą przygodę z szachami w dzieciństwie, z łatwością radzą sobie w życiu zawodowym, gdyż są to z reguły osoby ambitne i dążące do realizacji postawionych sobie celów.

Podsumowując, szachy wpływają na rozwój intelektualny, ale również emocjonalny dziecka, kształtując jego cechy osobowości przydatne w dorosłym życiu. Dlatego też warto nauczyć dziecko gry w szachy. Już 4-latki dają sobie radę z tą, wydawałoby się, skomplikowaną grą planszową.

Małgorzata Leszczyńska – nauczycielka gry w szachy, długoletnia zawodniczka szachowa

Akademia Logicznego Myślenia Logicum
www.szachydladzieci.pl