Kącik języka angielskiego
Zapraszamy do kącika języka angielskiego

altaltaltalt

                   
                   


                                                     Swing Song

                         Here I go up in my swing

                                Ever so high.

                         I am the King of the fields, and the King

                                Of the town.

                         I am the King of the earth, and the King

                                Of the sky.

                         Here I go up in my swing …

                                Now I go down    

                                                                       A.A. Milne Now we are 6

                                                                      published by Methuen & Co ltd, London

                                                                      13th October 1927

 

 

     Wiek przedszkolny to doskonały czas na rozwijanie umiejętności językowych. Głównym celem zajęć języka angielskiego w przedszkolu jest uwrażliwienie dzieci na język angielski. Poprzez osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego dzieci rozwijają umiejętność rozumienia mowy i poszerzają zasób słownictwa. Te sprawności staną się fundamentem dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na tym i na następnych etapach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, podczas której dzieci słuchają wypowiedzi w języku obcym w sytuacjach dla nich zrozumiałych, dzięki czemu domyślają się znaczenia zwrotu rozumiejąc całość sytuacji. Dzieci rozwijają kompetencje językowe ucząc się piosenek, wierszyków oraz oglądając historyjki.  Szczególną uwagę przywiązuje się do zachęcania dzieci do nauki poprzez pochwały i pokazanie, że nauka języka angielskiego może być ciekawą i przyjemną zabawą.

 

alt