6-latki

 

Na naszych zajęciach językowych:

 

 • przedstawiamy się, używając prostych słów w języku angielskim,

 • poznajemy i utrwalamy nazwy kolorów, kształtów, zwierząt ze świata podwodnego,

 • uczymy sie piosenek: Welcome!, Goodbye!, Colours under the sea!,

 • uczą się, w jaki sposób nalezy mieszać kolory, aby utworzyć nowe barwy,

 • słuchamy historyjki, w której Zack i Play Box mieszają kolory,

 • ćwiczymy liczenie,

 • uczymy się rymowanki Mixing colours,

 • utrwalamy poznane słownictwo w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, badawczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych, z elementami dramy oraz sensorycznych,

 • wykonujemy ćwiczenia na tablicy ineraktywnej oraz oglądamy animacje do piosenek, wierszyków i historyjek,

 • budujemy pozytywne skojarzenia z nauką jezyka angielskiego.

 

Kluczowe słowa i zwroty:

 

Przedstawianie się: My name's ... . What's your name?

 

Kolory: red, orange yellow, green, blue, brown, pink, purple, white, black

 

Kształty: circle, square, triangle,rectengular, oval

Słownictwo czynne:

It's ...

What's is it?

What colour is it?

How many are there?

There is/are....

Is it..?

They make (green).

One, two, three, four, five

 

Słownictwo bierne:

What colour do yellow and blue make?

Six, seven, eight, nine, ten


Piosenki i wierszyki:

Welcome

It's time for English.

How do we know?

Becouse we step into English...Here we go!

One, two, three.

Welcome to English!

 

Goodbye

Tick tock, tick tock,

look at the clock,

it's the end of English time,

goodbye Play Box.

 

Colours under the sea

Under the sea,

What colours can I see under the sea?

1. Here are the fish, 1, 2, 3.

Orange, blue and yellow fish.

Look at the fish. Swish, swish.

Can you swim like a fish?

Swish, swish, swish.

Under the sea,

What colours can I see under the sea?

2. Here are the octopuses 1, 2, 3.

Red, white and green octopuses.

Look at the octopuses, Wriggle wriggle.

Can you move like an octopus?

Wriggle, wriggle, wriggle.

Under the sea,

What colours can I see under the sea?

3. Here are the starfish, 1, 2, 3.

Pink, purple and brown starfish.

Look at the starfish. Pointy pointy

Can you stand like a starfish?

Pointy, pointy, pointy.

Under the sea,

What colours can I see under the sea?

4. Here are the sharks, 1, 2, 3.

White, blue and black sharks.

Look at the shark. Duh duh duh duh

Can you swim like a shark?

Duh duh duh duh!

Aaarrgh!

Can you swim like me?

 

Making colours

1. Shapes, shapes we like shapes

Painting circles and triangles,

Painting squares and rectangles,

And even ovals.

 

Take some yellow paint

Mix the colours together.

Yellow and red make orange shapes.

 

Językowe zabawy w domu:

 • pytajcie o kolory w najbliższym otoczeniu: What colour is it? Red? Yellow/ blue?

 • pytajcie jaki kształt mają różne przedmioty np. okno – rectangle (prostokąt)

   

 

5-latki

 

Na naszych zajęciach językowych:

 

 • przedstawiamy się, używając prostych słów w języku angielskim,

 • poznajemy i utrwalamy nazwy kolorów i zabawek,

 • uczymy sie piosenek: Hello, Goodbye, What's your name song?

 • uczymy się rymowanki What a mess!

 • słuchamy historyjki, w której Fluffy pomaga Erykowi I Lenie posprzątać zabawki w przedszkolu,

 • ćwiczymy liczenie,

 • wykonujemy ćwiczenia na tablicy ineraktywnej,

 • utrwalamy poznane słownictwo w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, badawczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych, z elementami dramy oraz sensorycznych,

 • budujemy pozytywne skojarzenia z nauką jezyka angielskiego.

   

Kluczowe słowa i zwroty:

 

Przedstawianie się: What's your name? My name's ...

 

Kolory: red, orange yellow, green, blue, brown, pink, purple, white, black

 

Słownictwo czynne:

 

Hello! • What’s your name? • My name is... • Fluffy • doll • car • teddy • sad •happy • Can I have a worksheet, please?

 

Słownictwo bierne:

 

What is it? • Yes, bravo! • Very good! • Yes, perfect! • What colour is it?• Where does it go? • Sit down. Stand up. • Listen and match! • What a mess! • Let’s clean up the room.

 

Piosenki i wierszyki:

 

Hello, hello! How are you?

Hello, hello! I’m fine, thank you!

It’s time for English,

Let’s play today.

Yes! Let’s play,

Hooray, Hooray!

 

It’s time to say bye, bye...

See you soon, don’t cry!

Everybody smile,

See you soon, bye, bye!

 

What a mess.What a mess! What a mess!

Look around boys and girls!

Let’s clean up the room!

Let’s clean up the room!

What a mess! What a mess!

Look around boys and girls!

 

Językowe zabawy w domu:

 • pytajcie o kolory w najbliższym otoczeniu: What colour is it? Red? Yellow/ blue?

 • pytajcie o nazwy zabawek: What's this? This is a doll.

 

3/4-latki

 

Na naszych zajęciach językowych:

 

 • przedstawiamy się, używając prostych słów w języku angielskim,

 • poznajemy i utrwalamy nazwy kolorów,

 • uczymy sie piosenek: Hello song, Bye-bye song, Colours

 • słuchamy historyjki, w której kot Cookie wybiera balon w swoim ulubionym kolorze,

 • wykonujemy ćwiczenia na tablicy ineraktywnej,

 • utrwalamy poznane słownictwo w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, badawczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych, z elementami dramy oraz sensorycznych,

 • budujemy pozytywne skojarzenia z nauką jezyka angielskiego.

 

Kluczowe słowa i zwroty:

 

Przedstawianie się: What's your name? My name's ...

 

Kolory: red, orange yellow, green, blue, brown, pink, purple

 

Piosenki i wierszyki:

Hello Song

Hello to you

       Hello to you        

        How are you?       

     Fine, thank you.

 

                 Bye-bye Song            

       It's time to say goodbye,

       It's time to say goodbye

            Bye, bye, bye, see you soon.

 

Colours

In the red, red town

Was the red, red house

in the red, red house

Was the red, red bed

In the red, red bed

Was the red, red cat

And that is that

In the yellow....

 

Językowe zabawy w domu:

 • pytajcie o kolory w najbliższym otoczeniu: What colour is it? Red? Yellow/ blue?