Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 

Na naszych zajęciach językowych:

 

6-latki

 • przedstawiamy się, używając prostych słów w języku angielskim

 • poznajemy nazwy wybranych przyborów szkolnych oraz innych przedmiotów i osób związanych z przedszkolem i ze szkołą,

 • poznajemy przyimki in, on, under,

 • słuchamy historyjki, w której

 • przyporządkowujemy obrazki do odpowiednich nazw przedmiotów,

 • kopiujemy rysunek, a następnie go kolorujemy,

 • na podstawie wysłuchanych nagrań wskazujemy na obrazkach wybrane przedmioty,

 • liczymy na obrazku wskazane elementy,

 • powtarzamy rytuały związane z tokiem zajęć,

 • śpiewamy piosenkę What goes in my bag?

 • wykonujemy rymowankę,

 • wskazujemy różnice między rysunkami,

 • rozwijamy umiejętności manualne,

 • wykonujemy ćwiczenia na tablicy ineraktywnej oraz oglądamy animacje do piosenek, wierszyków i historyjek,

 • budujemy pozytywne skojarzenia z nauką jezyka angielskiego.

 

Kluczowe słowa i zwroty:

 

Przybory szkolne: bag, pencil case, pencil, book, rubber, crayon(s), paint

 

Wyrazy związane ze szkołą: teacher, school, peg, table, chair

 

Przyimki: in, on under

 

Słownictwo czynne:

 

I'm going to school.

I've got my [pencil case].

It's [in} my [pencil case]

How many...?

one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine ten

 

Słownictwo bierne:

 

What's in your [bag]?

Where is the [pencil]?

 

Piosenki i wierszyki:

 

What goes in my bag?

Refren:

I'm going to school. I'm going to school.

Can you help me? Can you help me?

1. Here is the fish and a starfish,

Here is a rubber and a book.

What goes in my bag?

The rubber and and the book go in my bag.

Refren:

I'm going to school...

2. Here is my cat and my shark,

Here is my pencil and my crayons.

What goes in my bag?

The pencil and the crayons go in my bag.

Refren:

I'm going to school...

Here is my teddy and my turtle,

Here is my pencil case and my paints

What goes in my bag?

The pencil case and the paints go in my bag.

 

 

I'm going to school

1. I'm going to school.

I'm going to school.

I've got my bag.

I've got my bag.

Where's my pencil case?

Where's my pencil case?

It's in my bag.

It's in my bag.

2. I'm in my classsroom.

I'm in my classroom.

I'm at my peg.

I'm at my peg.

Where's my bag?

Where's my bag?

It's on my peg.

It's on my peg.

3. I'm at my table.

I'm at my table.

I'm on my chair.

I'm on my chair.

Wher's my book?

Wher's my book?

It's under my chair.

It's under my chair.

 

 

Językowe zabawy w domu:

 • włączajcie dzieciom nagranie piosenki I'm going to school! i wiersza What's goes in my bag? z płyty English Play Box 3,

 • rozłóżcie przedmioty związane ze szkołą w różnych miejscach w pokoju (np. na stole, pod krzesłem), pytajcie Where is the...? i zachęcajcie do udzielenia odpowiedzi It's on/ under/in...

 

5-latki

 • przedstawiamy się, używając prostych słów w języku angielskim,

 • uczymy się angielskich nazw owoców, warzyw i czynności,

 • uczymy się piosenki Yummy song,

 • uczymy się rymowanki Mummy, Daddy

 • ćwiczymy liczenie

 • opiujemy swoje preferencje, używając wyrażenia I like...

 • słuchamy historyjki obrazkowej,

 • wykonujemy ćwiczenia na tablicy ineraktywnej,

 • utrwalamy poznane słownictwo w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, badawczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych, z elementami dramy oraz sensorycznych,

 • budujemy pozytywne skojarzenia z nauką jezyka angielskiego.

   

Kluczowe słowa i zwroty:

 

Owoce i warzywa: plum, apple, pear, carrot, onion, tomato

 

Czynności: walk, run, jump, sleep

 

Liczebniki: one, two, three, four, five, six

 

Rodzina: mummy, daddy

 

Język bierny: I’ve got a quiz for you. Look at the... Point to the... Can you help me? Can you teach me the poem, please? Say the poem like... / in a... voice. Let’s start. Draw your family tree. Is (Fluffy) happy? What’s wrong? I can’t find my dog/cat. Where is my dog/cat?

 

Język czynny: I love you. Kiss me. Hug me. I like... (dogs/cats).

 

 

Piosenki i wierszyki:

Yummy song

Do you like plums? Yes, oh, yes, oh yes!

Yummy, yummy, yummy plums go in my tummy!

Do you like apples? Yes, oh, yes, oh, yes!

Yummy, yummy, yummy apples go in my tummy!

Do you like carrots? Yes, oh, yes, oh, yes!

Yummy, yummy, yummy carrots go in my tummy!

Do you like onions? Yes, oh, yes, oh, yes!

Yummy, yummy, yummy onions go in my tummy!

Do you like tomatoes? Yes, oh, yes, oh, yes!

Yummy, yummy, yummy tomatoes go in my tummy!

 

 

Mummy, Daddy

Mummy, Daddy I love you.

Kiss me, hug me, love me too.

Walk and run and jump with me.

Eat and drink and go to sleep.

Mummy, daddy I love you.

Kiss me, hug me, love me too!

 

Językowe zabawy w domu:

 • zadawajcie dzieciom pytania typu Do you like [pears]? i poproście o odpowiedź Yes, I do/No I don't.

 • poproście dziecko, by zamknęło oczy, podajcie mu owoc lub warzywo do dotknięcia/powąchania/posmakowania i zachęcajcie do nazywania ich po angielsku; zamieńcie się rolami,

 

3/4-latki

 

Na naszych zajęciach językowych:

 

 • przedstawiamy się, używając prostych słów w języku angielskim,

 • uczymy się opisywać pogodę,

 • poznajemy nazwy owoców,

 • uczymy się piosenki Let's go out!

 • uczymy się rymowanek It's raining. It's windy.

 • Zapoznajemy się z treścią historyjki obrazkowej, w której kot Cookie wybiera odpowiednie ubrania do pogody,

 • wykonujemy ćwiczenia na tablicy ineraktywnej,

 • utrwalamy poznane słownictwo w zabawach: muzycznych, rytmicznych, ruchowych, badawczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych, z elementami dramy oraz sensorycznych,

 • budujemy pozytywne skojarzenia z nauką jezyka angielskiego.

 

 

Piosenki i wierszyki

Let's go out!

Let's go out!Let's go out!

What's the weather like?

It's sunny! It's sunny!

Let's go out!Let's go out!

What's the weather like?

It's windy! It's windy!

Let's go out!Let's go out!

What's the weather like?

It's raining! It's raining!

Let's go out!

 

It's raining. It's windy.

It's raining, it's raining, it's raining heavily!

It's windy, it's windy. One, two, three!

 

 

Kluczowe słowa i zwroty:

 

Pogoda: It's sunny! It's windy! It's raining! It's cold!

 

Ubrania i akcesoria: jacket, sunglasses, scarf, umbrella

 

Owoce: apple, pear, plum, banana

 

Językowe zabawy w domu:

 • przed wyjściem z domu wyjrzyjcie z dzieckiem przez okno i zapytajcie, jaka jest pogoda What's the weather like? Sunny? Windy? Raining? Cold?

 • Zapytajcie, gdzie są akcesoria pasujące do pogody za oknem i poproście dziecko, by je przyniosło.

 • Przygotujcie wspólnie sałatkę owocową: poproś dziecko, aby układało na talerzu właściwe owoce: Put the apple/the pear/the banana on the plate, please!