Pracownicy naszego przedszkola.

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Kaniszewska

 

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Mika

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

mgr Jolanta Marczewska

mgr Mirosława Gad

mgr Joanna Kicińska

mgr Wioletta Ziętarska

 

LOGOPEDA

mgr Kot Elżbieta

 

PSYCHOLOG

mgr Sobolewska Danuta

 

PEDAGOG

mgr Cebula Jolanta

 

ADMINISTRACJA

mgr Dąbrowska Agnieszka

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Motyl Edyta – woźna

Nogacki Henryk - konserwator

 

PRACOWNICY ŻYWIENIA

Buczek Bożena – szef kuchni, intendent