DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Kaniszewska


WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Mika

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

mgr Arczewska- Żak Anna

mgr Bieniek Halina

mgr Dach Karolina

mgr Dziedzic - Godlewska Edyta

mgr Golonka Dorota

mgr Janicka Anna

mgr Kaszuba Urszula

mgr Koperska Anna

mgr Kuś-Mazur Justyna

mgr Laska Bożena

mgr Materkowska Katarzyna

mgr Mikoda Monika

mgr Nalepa Natalia

mgr Nowińska-Karaś Katarzyna

mgr Rzepka Dotora 

mgr Sobierajska Janina

mgr Szywała Monika

mgr Witkowska Marlena

mgr Wróbel Anita

religia Piotr Skotarek

 

LOGOPEDA

mgr Domagała Elżbieta

 

PSYCHOLOG

mgr Kinga Kępińska

 

PEDAGOG

mgr Cebula Jolanta

 

FIZJOTERAPEUTA

mgr Małek Agnieszka

 

SURDOPEDAGOG

Małgorzta Studnicka

 

ADMINISTRACJA

mgr Dąbrowska Agnieszka - inspektor do spraw kadrowych i BHP

mgr Bujakiewicz Agnieszka

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Ambroziak Alina - woźna

Bobrowska Agnieszka- woźna

Górska Elżbieta - woźna

Kuś Monika - woźna

Kwiatkowska Aneta - pomoc nauczyciela

Łagowska Karolina- pomoc nauczyciela

Myl Monika- pomoc nauczyciela

Strzelczyk Ewa - pomoc nauczyciela

Połetek Sylwia - pomoc nauczyciela

Podsiadły Dominika - woźna 

Prostak Aleksandra - pomoc nauczyciela

Roślicka Dorota - woźna

Witkowska Katarzyna- woźna

Zabłocka Sylwia - pracownik prac lekkich

 

PRACOWNICY ŻYWIENIA

Kumur Beata - intendent

Jerzy Stefaniak - szef kuchni

Kulińska Marzena- pomoc kuchenna

Podsiadły Agnieszka- pomoc kuchenna

Drzazga Małgorzata - pomoc kuchenna