Przedszkole Publiczne w Połańcu od 2010 roku uczestniczy w programie eTwinning.

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych

i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej.

Promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.

alt

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami.

Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom,

motywuje do nauki i otwarcia na Europę. W ramach tego programu zrealizowano kilka projektów.

Dwa z nich otrzymały Krajową Odznakę Jakości, a jeden z nich Europejską Odznakę Jakości.

Nasze przedszkole zostało docenione za wkład edukacyjny i udział w programie eTwinning  otrzymało zestaw edukacyjny firmy IBM

w skład którego wchodzi komputer edukacyjny i drukarka.

Oprogramowanie IBM KidSmart wspiera program nauczania  w zakresie podstaw matematyki,

języka angielskiego oraz logicznego myślenia, a ponadto,

poprzez wprowadzenie element nowości i zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności.

Poprzez udział w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak mądrze korzystać z komputera,

co kształtuje ich odpowiedzialne podejście do wykorzystania najnowszych technologii w późniejszym życiu.

Składamy ogromne podziękowania firmie IBM oraz koordynatorom i promotorom regionalnym programu eTwinning za wyróżnienie.