Grupa "Kotki" uczestniczyła w realizacji programuedukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas",

który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Nar odowego Programu Zdrowia na lata 2009-2015 w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.

alt

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji
rodzicóww zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Dzięki tym zajęciom  poprowadzonym przez naszego pedagoga p. Jolę Cebulę
dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu. Obserwowały podczas wycieczki źródła dymu.
Pod kierunkiem pań: Anity Wróbel oraz Anny Głodo dzieci zaprojektowały własny znaczek ,,Nie pal przy
mnie" oraz prace: "Świat zadymiony" i "Świat bez dymu".