Mali odkrywcy przyrody
 
 
„Szukajmy kontaktu z żywą przyrodą, a znaj
dziemy w niej radość życia,
 
 
jej natchnienie przynosi nam energię i tężyznę naszemu ciału.
 
Przyroda nas żywi, uczy, leczy, koi, kocha i raduje.”
 
(o. A. Klimuszko)
 

 Kąciki przyrody ma  podstawowe znaczenie empiryczne z uwagi

na możliwość samodzielnej eksploracji zbiorów czy doświadczeń, przeprowadzanych

w miarę poznawanych zagadnień i zmieniających się pór roku.

 

alt

Kącik stanowi punkt wyjścia
dla szerszych działań eksperymentalnych,
stwarza dziecku możliwość przeżycia pierwszej
odkrywczej przygody związanej z poznawaniem przyrody.
Jego zasobność w różnorodne
eksponaty, hodowle czy uprawy, decyduje o jakości i ilości zadawanych pytań oraz
mobilizacji do samodzielnych poszukiwań odpowiedzi.
Rozwija umiejętność obserwacji
otaczającego świata i wyciągania wniosków.
Uczy cierpliwości, troskliwości, rzetelności
i odpowiedzialności w kontaktach z przyrodą i jej przedstawicielami.
Ponadto umożliwia
poznanie wzajemnych relacji i związku człowieka z otaczającą go rzeczywistością
przyrodniczą.
               Nasze kochane maluchy nie mogły doczekać się kiedy nadejdzie wiosna                                  i zmienią kącik zimowy na zielony wiosenny.
Z chęcią i pod okiem swoich opiekunów zasiały nasionka różnych kwiatów i warzyw.
Każdego dnia zoobowiązały sie również do dbania o nie.
Kiedy wykiełkowany już pierwsze nasiona dzieci z radością obserwowały ich wzrost.