Wzór umowy cywilno-prawnej w sprawie korzystania z usług przedszkola
28.08.2013

Umowa cywilno – prawna w sprawie korzystania

z usług Przedszkola Publicznego w Połańcu


prowadzonego przez Miasto i Gminę Połaniec

Umowa z rodzicami na rok 2013-2014.pdf