Ogłoszenie
28.08.2013

Prosimy wszystkich rodziców o podpisywanie umów


cywilno-prawnych w sprawie korzystania z usług przedszkola

w sekretariacie