Dokumenty
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA 

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  W  POŁAŃCU 

 

więcej
 
Regulamin przyjmowania dzieci

 

więcej
 
Regulamin opłat za przedszkole

         

więcej
 
Nowa podstawa programowa

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (poz. 895)

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

więcej
 
Informacja o sposobie i terminach płatności

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe:

Urzędu Miasta i Gminy Połaniec - Przedszkole Publiczne

74942500080001003820000004

Wszelkie informacje o wysokości opłat można otrzymać w sekretariacie przedszkola, u wychowawców w poszczególnych grupach oraz drogą e-mailową na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Prosimy rodziców o podawanie adresu e-mail na oświadczeniach dostępnych w sekretariacie.Ze względu na ochronę danych osobowych informację o wysokości
opłat poszczególnych dzieci nie będą udzielane telefonicznie.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej, wyszczególnienie miesiąca należności, kwotę za żywienie.

Wpłaty za świadczenia przedszkola należy dokonywać do 10 każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc.

 

 
Ogłoszenie Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Polańcu ul. Madalińskiego 1

w roku szkolnym 2018/ 19 w wysokości 50zł –

można wpłacać w dwóch ratach po 25 zł na konto Rady Rodziców

 

w Banku Spółdzielczym: Nr konta 60 9425 0008 0085 7095 2004 0001

 
STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU 2018

Statut Przedszkola Publicznego w Połańcu stan na 01.01.2018r. 

 
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

więcej
 
Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego obowiązujący od 01.09.2018r.

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Nr dopuszczony przez dyrektora

Tytuł

Autor

1/2018/2019

Nasze Przedszkole – Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dziecka

Wydawnictwo MAC 2009

Małgorzata Kwaśniewska

Wiesława Żaba – Żabińska

2/2018/2019

Program nauczania religii „Jezus mnie kocha”

opracowanie zbiorowe Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

3/2018/2019

Program nauczania języka angielskiego – Wychowanie przedszkolne i klasy zero

Mariola Bogucka, Dorota Łoś

4/2018/2019

„Program wychowawczy”

Beata Mika, Natalia Nalepa

Elżbieta Kot, Ewelina Sałata, Monika Szywała

5/2018/2019

Mój pierwszy dzień w przedszkolu”.

Grażyna Poniewierska

Anta Wróbel

Halina Bieniek

6/2018/2019

Program czytelniczy „Książka mój przyjaciel”

Beata Mika

 

7/2018/2019

Program Patriotyczny ‘Polska- mój kraj który znam”

Edyta Dziedzic-Godlewska

8/2018/2019

Program ekologiczno-zdrowotny „Żyjmy zdrowo z zgodnie z naturą”

A. Kaniszewska,

G. Poniewierska, E. Prajs, E. Ratusznik, B. Stachura, E. Witkowska 

9/2018/2019

Program „Przedszkolak badaczem i odkrywcą

Natalia Nalepa

10/2018/2019

Program „Savoir vivre – dobre wychowanie”

Ewelina Sałata

11/2018/2019

Program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa „Bezpieczny przedszkola”

Katarzyna Materkowska

 

 
REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POŁAŃCU

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POŁAŃCU 


 
« 1 2 »