Dokumenty
Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO   W  POŁAŃCU

Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 2/2014/15 Rady PedagogicznejPrzedszkola Publicznego w Połańcu z dnia 28 sierpień 2015 roku 

 

więcej
 
RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU NA ROK 2017/2018

 

RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU NA ROK 2017/2018

 
Regulamin przyjmowania dzieci

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Połańcu na rok szkolny 2015/2016 

 

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7). 

więcej
 
Regulamin opłat za przedszkole

                                                                                  Załącznik do zarządzenia  Nr     /2010

                                                                                  Burmistrza Miasta i Gminy  Połaniec

                                                                                  z  dnia 01 lutego 2010 roku

 

Regulamin  wnoszenia  przez  Rodziców  opłat   za dzieci uczęszczające  do  przedszkoli  funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

więcej
 
Wzór umowy cywilno-prawnej w sprawie korzystania z usług przedszkola

 

więcej
 
Nowa podstawa programowa

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (poz. 895)

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

więcej
 
Informacja o sposobie i terminach płatności

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłączniebezpośrednio na konto bankowe:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu

28942500080000580320000002 

Wszelkie informacje o wysokości opłat można otrzymać w sekretariacie oraz drogą e- mailową na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Prosimy rodziców o podawanie adresu e-mail na oświadczeniach dostępnych w sekretariacie. Ze względu na ochronę danych osobowych informację o wysokości
opłat poszczególnych dzieci nie będą udzielane telefonicznie.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej, wyszczególnienie miesiąca należności, kwotę opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz kwotę za żywienie.

Wpłaty za świadczenia przedszkola należy dokonywać do 15 każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc.

 
Ogłoszenie Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Polańcu ul. Madalińskiego 1

w roku szkolnym 2016/ 17 w wysokości 50zł –

można wpłacać w dwóch ratach po 25 zł na konto Rady Rodziców

 

w Banku Spółdzielczym: Nr konta 60 9425 0008 0085 7095 2004 0001

 
STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU 2018

Statut Przedszkola Publicznego w Połańcu stan na 01.01.2018r.