Aktualności
Finał grantu „Działaj Lokalnie” - inspiracja na nowe działania w przedszkolu…
14.02.2020

Za nami uroczysta Gala wieńcząca 7 edycję programu „Działaj Lokalnie” w Powiecie Staszowkim, która odbyła się w środę, 12 stycznia, w Zajeździe „Gościniec” w Strużkach.Spotkanie uświetnił występ naszej grupy przedszkolnej „Leśne Ludki”, która wspaniale zatańczyła krakowiaka prezentując jednocześnie stroje krakowskie pozyskane z realizacji projektu „Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu”. W Gali wzięli udział autorzy projektu: Pani Anna Kaniszewska Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu, Pan Radosław Matusiewicz Prezes Towarzystwa Kościuszkowskiego, Beata Mika, Beata Gołyska, Agnieszka Bujakiewicz. 

 

więcej
 
Rekrutacja do przedszkola
31.01.2020

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Rusza nabór

do Przedszkola Publicznego w Połańcu

 

na rok szkolny 2020/2011

 

TERMINY:

- do 14 lutego 2020 r. – składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;

- od 24 lutego do 13 marca 2020 r. – rekrutacja na wolne miejsca, składanie WNIOSKÓW w przedszkolu

Informujemy, iż we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola widnieją wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący. Rekrutacja przebiega przez II etapy.

 

Dokumenty potwierdzajace spełnianie kryterium odnośnie kandydataktórego rodzice pracują, należy przedłożyć w postaci:

  1. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  2. zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,
  3. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji  i Informacji  o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
  4. decyzja o wymiarze podatku rolnego,
  5. jeśli w/w dokumenty zostaną dostarczone z opóźnieniem należy złożyć pisemne oświadczenia o zatrudnieniu rodzica (rodziców) kandydata, zawierające klauzulę, o której mowa w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy   z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINÓW 

 

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU 2020/2021

 

OŚWIADCZENIE O WYCHOWYWANIU KANDYDATA W RODZINIE WIELODZIETNEJ  POŁAŃCU 2020/2021

 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA W RODZINIE  POŁAŃCU 2020/2021

 

 OŚWIADCZENIE RODZICÓW (RODZICA) O ZATRUDNIENIU

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATKA DO PRZEDSZKOLA

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O UCZĘSZCZANIU KANDYDATA DO ŻŁOBKA

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu informuje wszystkich zainteresowanych rodziców, że od 24 lutego 2020 rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021r.

1)   W okresie od dnia 24 lutego do 13 marca 2020 roku rodzice mogą składać WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE, które można otrzymać we wszystkich placówkach przedszkolnych lub pobrać ze strony internetowej, składają rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

2)   Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola wypełniają DEKLARACJĘ w terminie do 14 lutego 2020r.

3)   Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną nauczyciele opracowali Program adaptacyjny „Mój pierwszy dzień w przedszkolu”, który będzie realizowany od maja 2020r. według harmonogramu:

 

 15 maja 2020r. godz. 16.00 w Przedszkolu Publicznym w Połańcu ul. Madalińskiego 1, odbędą się warsztaty wspierające dla rodziców w ramach „Szkoły dla rodziców” – prowadzone przez panie Elżbietę Kot i Jolantę Cebulę.

 

Dni otwarte przedszkoli odbędą się 12-14 maja 2020r. – w tych dniach będzie można zwiedzać placówki, uzyskać wszystkie informacje od dyrektora i nauczycieli na temat funkcjonowania przedszkola.

Zajęcia otwarte dla nowych przedszkolaków w godzinach 9.30 – 10.30:

12.05.2020r. Przedszkola Publiczne w Połańcu ul. Madalińskiego 1

13.05.2020r. Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1 ul. Żapniowska 1

14.05.2020r. Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 2 ul. Kościelna 9

 

W czasie zajęć otwartych rodzicom proponujemy spotkanie z panią psycholog, pedagog i logopedą, które przekażą informacje rodzicom na temat „Jak ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu”.  Zapraszamy rodziców i przyszłych przedszkolaków do wzięcia udziału w Festynie Rodzinnym 9 czerwca 2020r. o godz. 16.30  „Mamo, Tato pobaw się ze mną”– boisko przy Przedszkolu Publicznym w Połańcu Filia Nr 1

 

31.08.2020r. „Witaj przedszkole” – dzień otwarty dla dzieci i rodziców godz. 10.00  – 11.00  we wszystkich placówkach przedszkolnych - zapoznanie z przedszkolem i personelem.

 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i programu adaptacyjnego są udzielane w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Połańcu ul. Madalińskiego 1, tel. 015/865 09 16.

 

 
Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka
27.01.2020

Już pora wstać, wyruszyć z domu
Przyjaciela spotkać znów
Miły, okrągły, puchaty,
Bo to jest mój…
Kubuś, Puchatek Kubuś…”

 

18 stycznia jest dniem uznawanym za Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. To właśnie tego dnia w 1882 roku, czyli aż 138 lat temu w Londynie, urodził się A.A. Milne, twórca misia łakomczuszka o małym rozumku. 

więcej
 
Babci i dziadka – przyznać to trzeba – każdemu dziecku w życiu potrzeba…
27.01.2020

„Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają

Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają.

Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy.

Głośno teraz podziękować chcemy wam…”

 

           

       W życiu każdego dziecka szczególną rolę pełnią dziadkowie. Ich święto obchodzone 21 i 22 stycznia to szczególne daty trwale zapisane na kartach kalendarza. O tych pięknych i jakże ważnych świętach co roku pamiętają najmłodsi. Z tej też okazji w Przedszkolu Publicznym w Połańcu oraz w Żłobku „Kraina Malucha” w dniach od 17 do 24 stycznia odbyły się specjalnie przygotowane uroczystości. Dzieci zaprosiły w tych dniach do przedszkola i żłobka swoje kochane Babcie oraz drogich Dziadków.  Pod opieką swych nauczycieli, dzieci przygotowały różnorodne programy artystyczne. Nie zabrakło wierszy, piosenek oraz pokazów tanecznych. Bez wątpienia był to wyjątkowy czas, przepełniony radością, wzruszeniami oraz niezliczoną  ilością uśmiechów.

więcej
 
Występ dzieci dla ŚDS w Połańcu
27.01.2020

W naszym przedszkolu pielęgnujemy każda inicjatywę, która daje możliwość integracji dzieci z otoczeniem w którym się wychowują. Dlatego niezmiernie cieszymy się ze współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Połańcu. Wszystkie podejmowane przez nas działania podczas spotkań z Seniorami są okazją do wzajemnego poznania się i wzmocnienia więzi międzypokoleniowej.

 

więcej
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »