Zaplanowane dni otwarte

dla dzieci nowoprzyjętych z Rodzicami

zostają przeniesione na sierpień.  

O dokładnej dacie poinformujemy na stronie internetowej przedszkola.