Dokumenty

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe:

Urzędu Miasta i Gminy Połaniec - Przedszkole Publiczne

74942500080001003820000004

Wszelkie informacje o wysokości opłat będą wysyłane drogą e-mail na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:

 imię i nazwisko dziecka,

nazwa grupy przedszkolnej,

wyszczególnienie miesiąca należności,
kwotę za żywienie.

Decyzją Zarządu Rady Rodziców

składka na RADĘ RODZICÓW w roku szkolnym 2021/22

wynosi 50 zł

Można rozłożyć kwotę na dwie raty:

I rata 25 zł do 30 listopada

II rata 25 zł do 30 stycznia

Wpłaty przyjmuje SKARBNIK Rady Rodziców z Filii nr 2.