Przedszkole rysunek

 

Drodzy Rodzice!

Od 1 września po długich wakacjach nasze placówki przedszkolne w Połańcu rozpoczynają swoją działalność w pełnym wymiarze. Wszyscy mamy świadomość, że nasza praca będzie odbywała się w szczególnych warunkach ponieważ nadal w naszym kraju istnieje zagrożenie epidemiczne. Dla nas najważniejszym zadaniem jest stworzenie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków do działania. W placówkach będą obowiązywały zasady i procedury bezpieczeństwa, które będą musieli przestrzegać pracownicy, rodzice/opiekunowie prawni/ oraz wychowankowie.

Do 21 sierpnia 2020r. wszystkie informacje na temat funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii oraz niezbędne dokumenty, które należy przedłożyć, aby dziecko mogło uczęszczać do przedszkola od 1 września 2020r. będą udostępnione na stronie internetowej naszej placówki (www.przedszkola.polaniec.pl) oraz zostaną wysłane drogą e-mail do wszystkich Rodziców.

Po 25 sierpnia 2020r. dla dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną zorganizowane będą krótkie spotkania adaptacyjne – (1 rodzic i dziecko) z nauczycielami.

Listy dzieci z podziałem na grupy zamieszczone będą na stronie internetowej naszego przedszkola w dniu 19 sierpnia 2020r.

Zebrania grupowe odbędą się na początku września, gdzie Państwo uzyskają szczegółowe informacje od wychowawców.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska