W związku z organizowaniem pracy przedszkola w reżimie sanitarnym prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Publicznym w Połańcu obowiązującymi od 1 września 2020r.” oraz wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1) oraz deklaracji (załącznik nr 2).

Dzięki tym dokumentom będziemy mieli aktualne i niezbędne informacje od Państwa na temat potrzeb dzieci uczęszczających do naszych placówek. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do przedszkola do 27 sierpnia 2020r. (czwartek): wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na drzwiach Przedszkola Publicznego w Połańcu ul. Madalińskiego 1 lub przesłanie skanu dokumentów drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przypominamy o respektowaniu wytycznych  zawartych w procedurach a w szczególności:

  • Informujemy, że z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
  • Do placówki przyprowadza dziecko tylko jeden rodzic z zachowaniem środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk lub użycie rękawiczek, zachowanie dystansu społecznego 2m).
  • W szatni przedszkolnej jednorazowo może przebywać 8 rodziców. Pozostali muszą oczekiwać na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości.
  • Gdy dziecko będzie przejawiać objawy chorobowe (kaszel, katar, gorączka) zostanie odizolowane w bezpiecznej odległości (minimum 2 m) od pozostałych osób i będzie oczekiwało z opiekunem na odebranie go przez rodziców lub osoby upoważnionej.
  • Powiadomiony rodzic o objawach chorobowych dziecka zobowiązany jest w przeciągu 30 minut odebrać dziecko z przedszkola.
  • Rodzic zobowiązany jest przekazać informację do przedszkola na temat wyników diagnozy lekarskiej w celu ewentualnego zastosowania procedur bezpieczeństwa w placówce.

Jeżeli dziecko będzie odbierała inna osoba dorosła niż rodzice należy wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka (załącznik w dokumentach).

Obowiązkiem rodziców jest wypełnienie i podpisanie Informacji o zasadach wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Połańcu (załącznik w dokumentach).

Harmonogram spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych zostanie zamieszczony na stronie przedszkola oraz wyślemy Rodzicom drogą e-mail.

Z poważaniem

Anna Kaniszewska

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POŁAŃCU obowiązujące od 1 września 2020 roku.

OŚWIADCZENIE

Deklaracja Rodziców związana z uczęszczaniem dziecka

Informacja o zasadach wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Połańcu

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszlola