Składamy serdeczne podziękowania dla całej społeczności przedszkolnej
za włączenie się w akcję zbiórki środków czystości
dla naszych potrzebujących przyjaciół z Pacanowa.  

Kochani, jesteście wspaniali, Wasze serca są otwarte na pomoc innym!

Akcja na terenie przedszkola i Żłobka w Połańcu "Kraina Malucha" trwała od 2-16 grudnia 2020r.

Zebrane rzeczy delegacja w składzie: Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Połańcu

M. Bednarska, Dyrektor A. Kaniszewska oraz Wicedyrektor B. Mika - dnia 17.12.2020r. zawiozły zebrane środki higieniczne do Domu Ojca Gwidona w Pacanowie.

Podarki odebrała siostra zakonna oraz dzieci i młodzież kierując słowa podz. Pani A. Kaniszewska przekazała również dla wszystkich mieszkańców

Domu Dziecka serdeczne życzenia świąteczne, płatne życzenia  symboliczne upominek.

Dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę! Pamiętajmy, że dobroć wraca…

Dyrekcja

Przedszkola Publicznego w Połańcu

Pacanów