Decyzją Premiera i Ministra Zdrowia od 27 marca do 9 kwietnia 2021r. zamknięte będą żłobki i przedszkola.

Opieka pozostanie wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb mundurowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Zainteresowanych dyżurem rodziców prosimy o telefonicznie zgłoszenie, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola (tel. 8650-916).

Poza wymienionymi rodzicami pracującymi w służbie zdrowia na rzecz epidemii nie ma możliwości przyjęcia na dyżur innych dzieci zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Rodzicom dzieci do 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zanim wszystko wróci do normy spróbujmy zrobić to, co najlepsze dla naszych dzieci, czyli… bawić się razem „na odległość”. Jako nauczyciele chcemy ukierunkować zabawy z dziećmi, by kształcić konkretne umiejętności. Od 29 marca na naszej stronie internetowej w ZAKŁADCE - „Aktualności” wydzielone zostaną nazwy poszczególnych grup przedszkolnych, w których każdego dnia zamieszczane będą scenariusze zajęć dla dzieci zgodne z miesięcznym planem pracy. Propozycje zabaw i ćwiczeń do wykorzystania przez rodziców będą dostostosowane do warunków domowych. Ponadto 26.03.2021r. nauczyciela będą wydawać karty pracy dzieci (jest możliwość odebrania w innym terminie przy wejściu każdego przedszkola).

Zajęcia z języka angielskiego będą zamieszczane dla każdej grupy wiekowej na stronie internetowej w ZAKŁADCE – „Kącik j. angielskiego”.

Zajęcia z religii dla dzieci 6-latnich będą załączane do przesyłanych scenariuszy.

Bardzo ważny jest dla nas kontakt z dziećmi i możliwość stałego wspierania ich wszechstronnego rozwoju nawet na odległość. Liczymy na Państwa współpracę
i zaangażowanie. Nauczyciele poszczególnych grup do których uczęszczają Państwa dzieci  będą  z Wami w stałym kontakcie e-mailowym lub telefonicznym.

Dyrektor oraz administracja są również codziennie dostępni pod nr. telefonicznym przedszkola 15 8650916.

Drodzy Rodzice, mamy świadomość, że przed wszystkimi jest trudny czas, dlatego musimy zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Proszę śledzić stronę przedszkola oraz informacje rządowe.

Serdecznie pozdrawiam! Trzymajcie się zdrowo!

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska