Zapraszamy Rodziców/Opiekunów

grupy ,,Stokrotki i „Koniczynki”

na zebranie ogólne
    z dyrektorem i wychowawcami,

które odbędzie się w naszym przedszkolu.

Dnia 6.09.2021r. (poniedziałek)

godz. 15.30

Prosimy o przybycie wszystkich rodziców.