Przypominamy rodzicom, że 31 maja 2023r.

upływa termin zgłaszania dzieci na dyżur wakacyjny.

Zgłoszenia można dokonywać

w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Połańcu.

Karta zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny