Zebranie odbędzie się w naszym przedszkolu dnia 13.09.2011r. /wtorek / o godz.14:30.

Plan zebrania

 1. Omówienie ogólnych zasad funkcjonowania przedszkola.
 2. Informacja na temat udzielania i organizacji pomocy
 3. Informacja na temat sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi
 4. Prezentacja ofert nauki języka angielskiego i zajęć z rytmiki.
 5. Zapoznanie z wariantem ubezpieczenia dzieci.
 6. Omówienie Regulaminu Rady Rodziców.
 7. Zapoznanie z regulaminem wnoszenia przez Rodziców opłat za dzieci uczęszczające
 8. Przedstawienie rodzicom: regulaminu przedszkola, rocznego planu pracy,
 9. Sprawy różne.
 10. Spotkanie z przedstawicieli rodziców z poszczególnych grup wybranymi
 11. Spotkanie z nauczycielami w poszczególnych grupach.

 

Ze względu na ważne sprawy poruszane podczas zebrania

prosimy wszystkich rodziców o przybycie.