Dnia 4 grudnia 2014r. (czwartek)

wszystkie dzieci obejrzą bajkę w CKiSz w Połańcu
pt. „Trzewiczki szczęścia”.

alt

Dzieci z grup:  „Stokrotki" i "Koniczynki"

obejrzą przedstawienie o godz. 900.

Zbiórka w przedszkolu 830.

Wyjazd autokarem o 845.