Aby dzieci automatycznie stały się

odpowiedzialnymi uczestnikami

ruchu drogowego

– musimy je do tego przygotować.

policja-63

Jak co roku realizujemy program „Bezpieczny przedszkolak”. Planujemy działania edukacyjne z wychowania komunikacyjnego, aby w dzieciach kształtować umiejętność bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz by poznały zasady postępowania w sytuacji zagrożenia. Oprócz wycieczek, spacerów, kącików tematycznych o ruchu drogowym, lustracji terenów do zabaw, pogadanek, gier – zapraszamy także gości.
Dnia 26 września odwiedził przedszkole specjalny Gość – Pan Policjant – nasz dzielnicowy mł. aspirant Przemysław Zysk. W toku sympatycznej rozmowy dzieci uzyskały cenne informacje na temat pracy policji, zasad właściwego zachowania się dziecka w trudnych sytuacjach (np. zakaz rozmowy z nieznajomymi, konieczność znajomości swojego adresu). Podczas spotkania Pan Policjant zwracał uwagę dzieci na różnego rodzaju zagrożenia podając sposoby ich unikania: w domu, na podwórku, w drodze do i z przedszkola. Dzieci wysłuchały pogadanki nt. bezpiecznego poruszania się po drodze w dzień i nocą a także przyjrzały się bliżej kajdankom, mundurowi i czapce policji. Wszystkie przedszkolaki znają numery 997 oraz 112 i wiedzą, jakie jest ich przeznaczenie.
Serdecznie dziękujemy Panu Przemkowi Zysk za cenne informacje. Życzymy spokojnej służby.