Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu informuje wszystkich zainteresowanych rodziców, że w okresie od dnia 1 marca do 13 kwietnia 2012 roku będą trwały zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do wszystkich przedszkoli publicznych w Połańcu. W miarę wolnych miejsc będą przyjmowane również dzieci 2,5-letnie.

 

Karty zgłoszeniowe, które można otrzymać w placówkach przedszkolnych lub pobrać ze strony internetowej, składają rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną oraz rodzice dzieci już uczęszczających do placówek przedszkolnych.

 

Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną nauczyciele opracowali Program adaptacyjny „Mój pierwszy dzień w przedszkolu”, który będzie realizowany od drugiej połowy kwietnia.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i programu adaptacyjnego są udzielane w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Połańcu ul. Madalińskiego 1, tel. 015/865 09 16.

 

Pobierz pliki w formacie *.pdf:

 

1. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2012/2013

 

2. Harmonogram przyjęć dzieci na rok szkolny 2012/13 do Przedszkola Publicznego w Połańcu, ul. Madalińskiego 1 oraz Filii Nr 1, ul. Żapniowska 1 i Filii Nr 2, ul. Kościelna 9.

 

3. Regulamin przyjmowania dzieci do Przedszkola Publicznego w Połańcu, ul. Madalińskiego 1 oraz Filii Nr 1, ul. Żapniowska 1 i Filii Nr 2, ul. Kościelna 9.

 

4. Uchwała Nr XVIII/122/11Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec.