Regulamin przyjmowania dzieci

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Połańcu