Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 2 przy ul. Kościelnej 9to niewielka placówka, w której obecnie znajdują się dwie grupy przedszkolne.

Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. Nauczyciele organizują swoją działalność tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Wspomagają, więc i ukierunkowują rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Stwarzają dzieciom szansę zdobywania wiedzy, ważnych umiejętności praktycznych, intelektualnych i społecznych kształcących postawę do podjęcia obowiązków szkolnych. Zapewniają dzieciom możliwość samorealizacji, uczą kreatywnego myślenia i działania