Aktualności

 

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów

grupy ,,Stokrotki i „Koniczynki”

na zebranie ogólne
    z dyrektorem i wychowawcami,

które odbędzie się w naszym przedszkolu.

Dnia 6.09.2021r. (poniedziałek)

godz. 15.30

Prosimy o przybycie wszystkich rodziców.

Od 1 września rozpoczynamy nowy rok przedszkolnym 2021/2022. Nadal nasze placówka będzie pracowała w szczególnych warunkach sanitarnych ze względu na panującą pandemię COVID – 19. Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z „Procedurą Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19” oraz wypełnienie oświadczenia – załącznik nr 1.

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do przedszkola do 31 sierpnia 2021r. (wtorek): wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na drzwiach Przedszkola Publicznego w Połańcu  ul. Madalińskiego 1 lub dostarczenie do sekretariatu przedszkola.

Przypominamy o respektowaniu wytycznych  zawartych w procedurach a w szczególności:

  • Informujemy, że z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
  • Do placówki przyprowadza dziecko tylko jeden rodzic z zachowaniem środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk lub użycie rękawiczek, zachowanie dystansu społecznego 2m).
  • W szatni jednorazowo może przebywać 8 rodziców. Pozostałe osoby muszą oczekiwać na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości.
  • Gdy dziecko będzie przejawiać objawy chorobowe (kaszel, katar, gorączka) zostanie odizolowane w bezpiecznej odległości (minimum 2 m) od pozostałych osób i będzie oczekiwało z opiekunem na odebranie go przez rodziców lub osoby upoważnionej.
  • Powiadomiony rodzic o niepokojących objawach chorobowych dziecka zobowiązany jest w przeciągu 30 minut odebrać dziecko ze przedszkola.
  • Rodzic zobowiązany jest przekazać informację do przedszkola na temat wyników diagnozy lekarskiej w celu ewentualnego zastosowania procedur bezpieczeństwa w placówce.

Jeżeli dziecko będzie odbierała inna osoba dorosła niż rodzice należy wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka. Obowiązkiem rodziców jest wypełnienie i podpisanie Informacja o zasadach wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Połańcu,  której wzór jest dostępny na stronie przedszkola od 24.08.2021r.

            Serdecznie zapraszamy Rodziców nowo przyjętych dzieci, które rozpoczynają uczęszczanie do przedszkola od 01 września 2021 na spotkanie organizacyjno-informacyjne (harmonogram dostępny na stronie internetowej). Podczas spotkania będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).

Z poważaniem

Anna Kaniszewska

1. Informacja o zasadach wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Połańcu.

2. Oświadczam, że w związku z uczęszczaniem mojego dziecka.

3. Upoważnienie do odbioru dziecka .

4. Procedurze bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Publicznym w Połańcu obowiązujące od 1 września 2021r.

Serdecznie zapraszamy Rodziców z dziećmi, które rozpoczną edukację przedszkolną od 1.09.2021r.,
na krótkie spotkania adaptacyjne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (1 rodzic z dzieckiem wyposażony w maseczkę, dokładna dezynfekcja rąk). Prosimy o przyniesienie ze sobą butów zmiennych dla dziecka i rodzica.

Podczas spotkania wychowawcy przekażą najważniejsze informacje organizacyjne.

Listy dzieci nowo przyjętych znajdują się na drzwiach przedszkola.

 Dni otwarte

Przedszkole Publiczne w Połańcu dnia 31.08.2021r.

Grupa „Krasnoludki”

godz. 930-1000  - I grupa (od nr 1 na liście do nr 9)

godz. 1030 -1100 - II grupa (od nr 10 na liście do nr 17)

 

Grupa „Pszczółki”

godz. 930-1000  - I grupa (od nr 1 na liście do nr 12)

godz. 1030 -1100  - II grupa (od nr 13 na liście do nr 25)

Grupa „Jeżyki”

godz. 930-1000  - I grupa (od nr 1 na liście do nr 9)

godz. 1030 -1100 - II grupa (od nr 10 na liście do nr 17)

  

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1 dnia 31.08.2021r.

Grupa „Słoneczka”

godz. 930-1000  - I grupa (od nr 1 na liście do nr 12)

godz. 1030 -1100  - II grupa (od nr 13 na liście do nr 25)

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 2 dnia 31.08.2021r.

Grupa „Stokrotki”

godz.1200-1230  

 

ZAPRASZAMY!

 

Życzenia na wakacje 2021

W tym roku Przedszkole Publiczne w Połańcu opuściło 6 najstarszych grup przedszkolnych. Uroczyste pożegnania sześciolatków odbyły się w tygodniu 22-24 czerwca 2021 roku.

Każda akademia rozpoczęła się od brzmienia poloneza, który przedszkolaki dumnie zatańczyły. Starszaki słowami wierszy i piosenek pożegnały przedszkole, Panią Dyrektor, wychowawczynie i wszystkich pracowników. Absolwenci otrzymali z rąk Pani Anny Kaniszewskiej dyplomy, pamiątkowe tabla oraz książki. Ta bardzo ważna chwila w życiu małego człowieka, pełna wzruszeń i podniosłych momentów została uwieczniona na pamiątkowych fotografiach. Dziękujemy Rodzicom za współpracę, pomoc i zaangażowanie podczas wspólnych lata przedszkolnych.

 Przed nami wakacje, czas odpoczynek. Kochane dzieci wypoczywajcie, zbierajcie siły, aby od września z ochotą pójść do szkoły. Wykorzystajcie zdobyte wiadomości w przedszkolu i wzbogacajcie je w szkole. Trzymamy za Was kciuki i życzymy samych sukcesów w dalszej edukacji.

B. Gołyska i E. Sałata