Zasady bezpieczeństwa logo

 Decyzją Prezesa Rady Ministrów  wynikającą
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

od 27 marca 2021 do 09 kwietnia 2021r.

 Przedszkole Publiczne w Połańcu wraz z Filiami
będzie zamknięte.

 

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje płatny

zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

 Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz  komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Anna Kaniszewska