Dokumenty

OGŁOSZENIE O WPŁACIE NA RADĘ RODZICÓW

Trójki grupowe Rady Rodziców ustaliły składkę

roku szkolnym 2022/ 23


w wysokości 60,00 zł – płatność w całości dokonujemy do

15 listopada 2022r.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:

 imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej

oraz rok szkolny 2022/2023

 w Banku Spółdzielczym w Połańcu:

Nr konta 60 9425 0008 0085 7095 2004 0001

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe:

Urzędu Miasta i Gminy Połaniec - Przedszkole Publiczne

74942500080001003820000004

Wszelkie informacje o wysokości opłat będą wysyłane drogą e-mail na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:

 imię i nazwisko dziecka,

nazwa grupy przedszkolnej,

wyszczególnienie miesiąca należności,
kwotę za żywienie.