Dnia 17.03.2022r. w budynku połanieckiego przedszkola odbyło się podsumowanie realizacji projektu „We open the window towards the world” Program ERASMUS + Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Czas trwania naszego przedsięwzięcia obejmował 01.09.2019 r. - 31.03.2022 r. Mobilność edukacyjną zrealizowało 9 nauczycieli: Dorota Golonka – koordynator projektu, Beata Mika, Paulina Mazur,  Anna Kaniszewska, Ewelina Wojnarowska, Dorota Rzepka, Anita Wróbel, Marlena Kwapisz, Karolina Dach.

 DSC0931

Uroczystość otwarła i poprowadziła, Pani Anna Kaniszewska Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu. Powitała honorowych gości: Sekretarza Gminy Panią Bogumiłę Niespodziewaną,  Panią księgową SCUW Katarzynę Hylę, Pana Mariusza Zyngiera - ambasadora programu Leonardo da Vinci, dyrektorów placówek oświatowych oraz rodziców i nauczycieli. Część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków uświetniła i uatrakcyjniła spotkanie. Dzieci zaprezentowały odrobinę kultury maltańskiej oraz włoskiej, a publiczność gromkimi brawami i uśmiechem nagradzała małych artystów. Podczas spotkania zaprezentowano przebieg i efekty naszego przedsięwzięcia w postaci profesjonalnej prezentacji multimedialnej, którą omówiły Panie: A. Kaniszewska, E. Wojnarowska, D. Golonka.

Wszystkie cele projektu podczas realizacji zostały zrealizowane. Naszym sukcesem były wspaniałe efekty: rozwinęłyśmy swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznałyśmy i wprowadziłyśmy nowe metody i formy pracy z dziećmi, nauczyłyśmy się ze sobą współpracować, ufać sobie i wzajemnie sobie pomagać, uwierzyłyśmy w swoje możliwości, nabrałyśmy pewności siebie w nawiązywaniu kontaktów z obcokrajowcami, poznałyśmy historię, kulturę, tradycje i najpiękniejsze zabytki Malty i Florencji. Zakupiłyśmy pomoce, które ułatwiają edukację w przedszkolu: głośniki bezprzewodowe, kolumnę aktywną mobilną, laptop z oprogramowaniem do pracy z tablicą interaktywną, chusty animacyjne, materiały dydaktyczne do nauki j. angielskiego, nagrody dla grup przedszkolnych biorących udział w I Międzyprzedszkolnym konkursie w języku angielskim.

Projekt „Otwieramy furtkę na świat”, który zrealizowaliśmy był dla nas wyzwaniem, ale również niezapomnianą przygodą. Realizacja dostarczyła nam wiele możliwości do rozwoju co przełożyło się na jakość edukacji naszych wychowanków. Projekt stał się także inspiracją do dalszych działań i planów na przyszłość. Zgłosiłyśmy już kolejny autorski projekt do Zielonego Erasmus pt. „Być częścią świata”, w którym chcemy poznawać nowe metody outdoorowe wykorzystywane w codziennej pracy w przedszkolu.

 DSC0874

Pani Dyrektor A. Kaniszewska podziękowała organowi prowadzącemu, który obdarzył nas zaufaniem i pozwolił realizować projekt, Pani księgowej K. Hyli za czuwanie nad stroną finansową naszego projektu. Ogromne podziękowania skierowała do całego zespołu Erasmus z koordynatorem na czele, wszystkich nauczycieli za wsparcie naszych działań, rodziców za wszelką pomoc i zaangażowanie w życie przedszkola. „Jestem szczęśliwa i dumna zarazem, że mogę kierować tak wspaniałym zespołem pracowników, którzy nie boją się nowych wyzwań, którym w codziennej pracy przyświeca cel wszechstronnego rozwoju naszych przedszkolaków” – powiedziała Pani A. Kaniszewska.

Na koniec spotkania Dyrektor przedszkola oddała głos zaproszonym gościom.  Przemawiający wyrazili uznanie i szacunek do działań przedszkola, docenili nasze starania dla najmłodszych obywateli Połańca, którzy są przyszłością całej społeczności. Słodkim zakończeniem spotkania był pyszny tort, który symbolizował sukces całego przedsięwzięcia Erasmus.

B. Mika

 DSC0861

 DSC0849

 DSC0865