Kącik języka angielskiego

 

 

 

 

altaltaltaltalt

Swing Song

                         Here I go up in my swing

                                Ever so high.

                         I am the King of the fields, and the King

                                Of the town.

                         I am the King of the earth, and the King

                                Of the sky.

                         Here I go up in my swing …

                                Now I go down    

                                                                       A.A. Milne Now we are 6

                                                                      published by Methuen & Co ltd, London

                                                                      13th October 1927

 

 

     Wiek przedszkolny to doskonały czas na rozwijanie umiejętności językowych. Głównym celem zajęć języka angielskiego w przedszkolu jest uwrażliwienie dzieci na język angielski. Poprzez osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego dzieci rozwijają umiejętność rozumienia mowy i poszerzają zasób słownictwa. Te sprawności staną się fundamentem dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na tym i na następnych etapach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, podczas której dzieci słuchają wypowiedzi w języku obcym w sytuacjach dla nich zrozumiałych, dzięki czemu domyślają się znaczenia zwrotu rozumiejąc całość sytuacji. Dzieci rozwijają kompetencje językowe ucząc się piosenek, wierszyków oraz oglądając historyjki.  Szczególną uwagę przywiązuje się do zachęcania dzieci do nauki poprzez pochwały i pokazanie, że nauka języka angielskiego może być ciekawą i przyjemną zabawą.

    Jeśli pierwsze doświadczenia dziecka z językiem angielskim dają mu radość, na późniejszych etapach edukacji łatwiej i szybciej przychodzi mu nauka, dlatego:

  • zachęcajcie dziecko do używania języka obcego, jednak nie naciskajcie, jeśli jescze nie jest na to gotowe (dzieci nie lubią pytań typu''Jakich słów się nauczyliście?”) - prawdopodobne jest, że usłyszycie wypowiedź w języku angielskim podczas spontanicznej zabawy, śpiewania piosenek, oglądania materiałów związanych z kursem językowym,

  • starajcie się pochwalić nawet najmniejsze postępy dziecka – to da mu motywację do dalszych wysiłków,

  • nie przejmujcie się, jeśli na początku dziecko będzie czuło opór przed mówieniem w obcym języku – może to potrwać nawet kilka miesięcy.

 

 

 

alt