Aktualności

8 września odbyło się spotkanie dzieci z Przedszkola Publicznego w Połańcu z funkcjonariuszami Policji z Komisariatu w Połańcu oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec – Jackiem Tarnowskim.

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie ogólne,

które odbędzie się 9 września 2014 roku (wtorek) w naszym przedszkolu o godz. 1550.

Podczas zebrania będą omawiane sprawy organizacyjne pracy przedszkola

oraz odbędą się spotkania z nauczycielami
w poszczególnych grupach.

Prosimy wszystkich rodziców o podpisywanie umów


cywilno-prawnych w sprawie korzystania z usług przedszkola

w sekretariacie przedszkola.

Umowa cywilno – prawna w sprawie korzystania

z usług Przedszkola Publicznego w Połańcu

prowadzonego przez Miasto i Gminę Połaniec.

Umowy dostępne również w sekretariacie przedszkola.

 

files/Umowa_z_rodzicami_na_rok_2014-2015.pdf

files/Uchwala_Nr_LVIII_374_14.pdf

alt

Rekrutacja do żłobka w Połańcu

„Kraina Malucha”

 

        Rozpoczynamy rekrutację do żłobka „Kraina Malucha”, który obecnie jest budowany

przy Przedszkolu Publicznym w Połańcu na ul. Madalińskiego 1.

Do dwóch grup żłobkowych będzie mogło uczęszczać 40 dzieci

w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 lat. Budowa żłobka jest

prowadzona w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” edycja 2014.

         Rodzice mogą pobierać i składać karty do żłobka

w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Połańcu, który czynny jest od 700 - 1530.

files/karta_zgoszenia_do_obka.pdf

files/REGU__REKR_do_obka.pdf