Kącik dla rodziców

 

Dzieciństwo jest beztroskie zazwyczaj tylko we wspomnieniach dorosłych, którzy często zapominają, jak trudno być dzieckiem. W rzeczywistości dziecko codziennie spotyka wiele sytuacji, nacechowanych silnymi emocjami: zarówno dobrymi, jak i negatywnymi. Mały człowiek nie potrafi słowami określić swoich stanów emocjonalnych, nie potrafi również poprosić o pomoc czy wsparcie.

Przyjmuje się że agresją czy zachowaniem agresywnym jest każde zamierzone działanie - w formie fizycznej lub słownej - mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu.