Aktualności

Zajęcia z języka angielskiego

będą odbywały się

w grupie „Biedronki”

w każdy poniedziałek w godz. 1400 – 1500

w grupach „Kotki” i „Pszczółki”

w każdy wtorek w godz. 1400 – 1500 .

Zajęcia są bezpłatne jedynie rodzice opłacają za dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
(1,35 – za godzinę lub 1,20 – jeśli rodzic pobiera zasiłek rodzinny).

 

Prosimy o zapisywanie dzieci u nauczycieli w grupie.

Letnie dni są już miłym wspomnieniem a przed nami kolejny rok przedszkolny.

Trzeciego września bieżącego roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, wypoczęci z nowymi siłami,  chęcicmi do zabawy i nauki wrócilismy do naszego przedszkola.

Zebranie ogólne z rodzicami odbędzie się
w naszym przedszkolu

dnia 12.09.2012r. /środa/ o godz.16:00

Plan zebrania

 

 • Omówienie ogólnych zasad funkcjonowania przedszkola.
 • Informacja na temat udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom w przedszkolu
 • Informacja na temat sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola.
 • Prezentacja ofert nauki języka angielskiego i zajęć z rytmiki. Wybranie przez rodziców poszczególnych ofert.
 • Zapoznanie z wariantem ubezpieczenia dzieci.
 • Omówienie Regulaminu Rady Rodziców.
 • Zapoznanie z regulaminem wnoszenia przez Rodziców opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
 • Zapoznanie rodziców: z podstawą programową wychowanie przedszkolnego, regulaminem przedszkola, rocznym planem pracy, statutem przedszkola, programem wychowania przedszkolnego i edukacyjnymi programami własnymi.
 • Sprawy różne.
 • Spotkanie z nauczycielami w poszczególnych grupach.
 • Spotkanie z przedstawicieli rodziców z poszczególnych grup wybranymi w drodze głosowania w celu wyboru Zarządu Rady Rodziców.

 

Ze względu na ważne sprawy poruszane podczas zebrania prosimy wszystkich rodziców o przybycie.

Z doświadczenia wiemy, że rzeczy nowe zwykle nas przerażają. Zmiana istniejącej rzeczywistości powoduje utratę bezpiecznej rutyny. Dorosły człowiek radzi sobie ze zmianami zwykle w sposób konkretny: oswajając je i modyfikując, tak aby przyniosły mu one korzyść. W niedługim czasie obawy znikają i to co nieznane staje się przyjemne.

Od 22 sierpnia 2012 r.

zapraszamy wszystkich Rodziców

o podpisywania umów cywilno-prawnych,

które będą obowiązywały od 1 września 2012 roku.  

Umowy można podpisać w sekretariacie przedszkola

przy ul. Madalińskiego 1