Informujemy rodziców ze od stycznia 2013r. w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia (1600 brutto) za pracę zmienia się wysokość stawki godzinowe za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej.

 

Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia wymienione w §7 ust. 1 stanowi iloczyn:

stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu według zasad

 

  • wysokość stawki godzinowej w wysokości 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)

– co stanowi od 1.01.2013r. – 1,44 za 1 godzinę.

  • wysokość stawki godzinowej w wysokości 0,08% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.) gdy z usług przedszkola korzysta dziecko na które rodzice (prawni opiekunowie) pobierają zasiłek rodzinny

– co stanowi od 1.01.2013r. – 1,28 za 1 godzinę.