O Nas

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w naszym przedszkolu

prowadzona jest w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego”

autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo

rekomendowany przez wydawnictwo Mac. 

 

Programy własne realizowane w placówce w roku szkolnym 2022/23:

 
 

L.p.

Tytuł programu

Autor programu

1.

Programu adaptacyjny „Mój pierwszy dzień w przedszkolu”

H. Bieniek, G. Poniewierska, A. Wróbel, U. Kaszuba

2.

Program wychowawczy

B. Mika, N. Nalepa, E. Domagała, E. Sałata, M. Szywała

3.

Program preorientacji zawodowej

K. Materkowska, A. Arczewska-Żak

4.

Program „Savoir – vivre dla przedszkolaka”

E. Sałata

5.

Program przygotowania dzieci
w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim „Eglish Play Box”

D. Sikora-Banasik, E. Wilkos

6.

Program przygotowania dzieci
w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim (Podręcznikarnia)

K. Dołhun

7.

Program przygotowania dzieci
w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim Won’s Team (WSiP)

M. Biegaj - Kisała

8.

Program nauczania religii „Tak dla Jezusa” numer AZ-0-01/20 z dnia 28.01.2020

Ks. K Zegan, E. Kondrak, B. Nosek

9.

Program edukacyjny „Podróże europejskie z Koziołkiem Matołkiem”

N. Nalepa

10.

Program nauczania języka angielskiego z elementami kodowania „Koduję z angielskim”

E. Wojnarowska

11.

Ogólnopolski program zajęć edukacyjnych z elementami integracji sensorycznej „Pięć zmysłów mam”

M. Mikoda, A. Wróbel, J. Kuś-Mazur

12.

Program nauczania gry w szachy „Gimnastyka mózgu – Przedszkolaki grają w szachy”

J. Kuś-Mazur

13.

„Kolorowa muzyka czyli zabawy z Bum Bum Rurkami”

M. Szywała

Lp.

Funkcja 

               Imię i Nazwiska

1

Przewodniczący - 

              Anna Janowska

2

Zastępca - 

               Anna Gawin

3

Skarbnik - 

               Edyta Jarzyna

4

Sekretarz - 

               Angelika Spychała

5

Członkowie - 

               Joanna Wadowiec

 

 

Magdalena Porzycka

             

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1 jest zlokalizowane przy   ul. Żapniowskiej 1. Jest to duża placówka, w której obecnie znajduje się pięć grup przedszkolnych. Estetyka pomieszczeń oraz otoczenia sprzyja działaniom dydaktyczno-wychowawczym. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Przedszkolny plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do radosnej, bezpiecznej zabawy.

Pracownicy naszego przedszkola.

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA 

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  W  POŁAŃCU