O Nas

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przedszkola Publicznego w Połańcu Filia nr 1

na rok szkolny 2023/2024

 

            

PRZEWODNICZĄCY – Anna Janowska

ZASTĘPCA – Joanna Wadowiec

SKARBNIK – Marta Kalina

SEKRETARZ – Magdalena Porzycka

CZŁONKOWIE – Magdalena Mazur

                              Paulina Jabłońska

     

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1 jest zlokalizowane przy   ul. Żapniowskiej 1. Jest to duża placówka, w której obecnie znajduje się pięć grup przedszkolnych. Estetyka pomieszczeń oraz otoczenia sprzyja działaniom dydaktyczno-wychowawczym. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Przedszkolny plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do radosnej, bezpiecznej zabawy.

Pracownicy naszego przedszkola.

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA 

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  W  POŁAŃCU 

 

 

Podział grup wiekowych przedszkolaków.