O Nas
Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY – Switek Agnieszka

ZASTĘPCA – Jaworska Katarzyna

SKARBNIK – Piekielniak Agata

SEKRETARZ – Judyta Kolasa - Brudnicka

CZŁONEK – Bielat Izabela

CZŁONEK - Suchorowska Ewelina

 
O placówce

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1 jest zlokalizowane przy   ul. Żapniowskiej 1. Jest to duża placówka, w której obecnie znajduje się pięć grup przedszkolnych. Estetyka pomieszczeń oraz otoczenia sprzyja działaniom dydaktyczno-wychowawczym. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Przedszkolny plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do radosnej, bezpiecznej zabawy.

więcej
 
Kadra

Pracownicy naszego przedszkola.

więcej
 
Grupy :)

Podział grup wiekowych przedszkolaków.

więcej