O Nas

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe:

Urzędu Miasta i Gminy Połaniec - Przedszkole Publiczne

74942500080001003820000004

Wszelkie informacje o wysokości opłat będą wysyłane drogą e-mail na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:

 imię i nazwisko dziecka,

nazwa grupy przedszkolnej,

wyszczególnienie miesiąca należności,
kwotę za żywienie.

Decyzją Zarządu Rady Rodziców

składka na RADĘ RODZICÓW w roku szkolnym 2020/21

wynosi 50 zł

Można rozłożyć kwotę na dwie raty:

I rata 25 zł do 30 listopada

II rata 25 zł do 30 stycznia

Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców
w Banku Spółdzielczym:

Nr konta 08 94250008 0000 0563 2004 0003

PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE

SKARGI I WNIOSKÓW

przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Połańcu

odbywa się

wtorek w godz. 900 - 1000

czwartek w godz. 1400 - 1500

w budynku przy ul. Madalińskiego 1

           ZARZĄD RADY RODZICÓW

        Przedszkola Publicznego w Połańcu FILIA nr 1

             na rok szkolny 2020/2021

                                                      

PRZEWODNICZĄCY – Anna Janowska

                  ZASTĘPCA –  Agata Piekielniak

          SKARBNIK –  Anna Gawin

                SEKRETARZ –  Barbara Pochroń

        CZŁONKOWIE –  Paulina Golba

                                       Karolina Guzik

                                                                                                        

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1 jest zlokalizowane przy   ul. Żapniowskiej 1. Jest to duża placówka, w której obecnie znajduje się pięć grup przedszkolnych. Estetyka pomieszczeń oraz otoczenia sprzyja działaniom dydaktyczno-wychowawczym. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Przedszkolny plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do radosnej, bezpiecznej zabawy.