O Nas

PRZEWODNICZĄCY – Guzik Karolina

ZASTĘPCA – Dąbrowa Katarzyna

SKARBNIK – Kalina Marta

SEKRETARZ – Wronka Olga

CZŁONEK – Marczewska Agnieszka

Przedszkole Publiczne w Połańcu Filia Nr 1 jest zlokalizowane przy   ul. Żapniowskiej 1. Jest to duża placówka, w której obecnie znajduje się pięć grup przedszkolnych. Estetyka pomieszczeń oraz otoczenia sprzyja działaniom dydaktyczno-wychowawczym. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Przedszkolny plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do radosnej, bezpiecznej zabawy.

Pracownicy naszego przedszkola.

Podział grup wiekowych przedszkolaków.